ЧЕРНОБИЛ - МОЯ ЛЮБОВ

РАДИОСТАНЦИЯТА НА ООН за света, едва ли някой у нас успява да слуша. Ала, тя е решаващ модул за действеността на политическия апарат на ООН. Навярно именно поради това, ра-диостанцията разпраща своите най-съществени предавания по света, чрез синопсиси. Никой до сега, не се сети да транслира поне едно интервю на тази почти неизвестна у нас медия.

На 28.05.1996, Майкъл Литълджоунс, щатния водещ комен-татор, си взема два дена отпуск като се извини, че трябва да си отспи поне веднъж на две години. Замести го Жан Уйлямс, комен-татор на хонорар и млад медиен експерт, който тепърва навли-заше в занаята. Предстоеше да бъде излъчена Програма № 632, на която освен двама-трима журналисти аташирани при ООН, бяха поканени посланиците на Руската Федерация Сергей Лавров, на Беларус Александър Сухой, и на Украйна Анатолий Зленко. Интервюто продължи точно 27 минути и 31 секунди и, се оказа слушано от неимоверно много хора. Бяха дискутирани проблеми от настоящето състояние на Катастрофата Чернобил.

Въпрос: ... Задоволени ли сте от степента на международ-но коопериране между вашите три страни, в опита да се уталожат ефектите от тази катастрофа ?

Лавров: В широк смисъл, международната помощ... следва да се отнесе не само към жертвите, но да се направи опит да се анализират причините на трагедията... да се извлече Урок за Бъдещето.

Въпрос: ... Едно от нещата, което изненадва международ- ната общественост е, че след инцидента Чернобил, единият реактор експлоадира, но другите все още работят ...

Зленко: От интерес за международната общност е, тя да се кооперира така, че колкото по-скоро е възможно, да се направи най-доброто за ликвидиране последствията от този инцидент . . .

Въпрос: Беларус няма атомни реактори, атомни оръжия, но е страна сериозно замърсена от инцидента. Имате ли някакво становище относно разполагане на атомни централи по вашите държавни граници, или не ?

Зленко: ... Около 70 процента от нуклеидите (на Чернобил - б.авт.), попаднаха на наша територия и, около 2.5 милиона души живееха или живеят в замърсени райони...

Въпрос: Обграждащите Белорусия ядрени централи от същия тип ли са, като Чернобил ?

Зленко: Всички са от същия модел... Това означава, че ние живеем в замърсени региони, ние живеем в региони с високо равнище на радиация . . .

Въпрос: Могат ли политическите и икономически промени да попречат на типа социална инфраструктура да бъде в състояние да се кооперира и да работи със жертвите. Имате ли възможност да адаптирате предишните струк-тури при промяна на системата?

Лавров: Едва тази година (1996!), Руското Правителство стартира специална програма за това... Искам да бъда правилно разбран. Не можем да очакваме, че ООН например, ще разреши проблема, затваряйки Чернобил . . .

Въпрос: ... Беларус изразходва 20 процента от своя бюд-жет преди няколко години за...

Сухой: ... И ние изразходваме (наистина) около 25 процента от нашия национален бюджет, за да намалим последствията от Чернобилската Катастрофа ... Но разбира се, ние се нуждаем от някаква помощ и, естествено, това е някаква международна помощ. Ето защо, ние отправяме поглед към ООН, и гледаме на ООН, като на орган за координация на международните дейности.

Въпрос: Какъв вид помощ бихте желали да видите в Беларус? Техническа, финансова...

Сухой: Вие знаете, има много възможности в тази насока... специално за изграждане на медицинска институция . . .

Въпрос: Трябва ли да разбираме, че до днес в Беларус няма Институт по Радиологична Медицина . . .

Сухой: Да . . .

Въпрос: Доволни ли сте от степента на помощ и от широкия интерес, който останалия свят проявява ?

Зленко: ... Бихте могли да си представите, 12 процента от националния доход на националния бюджет (на Украйна - б. авт.), всяка година в продължение на 10 години. Ние вече изразходвахме ПЕТ МИЛИАРДА ДОЛАРА за минимизиране на последствията от Чернобил... Ние започнахме да изграждаме Международен Научен и Технологичен Център... Ние се

нуждаем от все повече и повече конкретна помощ . . .

Въпрос: Бихте ли могли да сумирате (всеки поотделно), какво бихте желали да ви се предложи . . .

Лавров: Бих желал, като Руски Представител, междуна-родната помощ да продължи... За щастие или нещастие, ние имаме уникален материал за изследване на този тип инцидент и последствия...

Въпрос: Какъв урок светът би могъл да получи от посланик Сухой?

Сухой: ... Трагедията Чернобил не е вътрешен проблем, а на нашите страни, това е международен проблем. И този проблем притежава международни измерения...

. . .

Тук са спестени подробности на отговорите, в които се промъква особено тъжна нотка: ЗАЩО ИМЕННО ИНЦИДЕНТЪТ ЧЕРНОБИЛ СЕ СЛУЧИ, КОГАТО ПРОМЕНИТЕ В РУСИЯ ЗАПОЧНАХА ТАКА УДАЧНО?

Въпрос, на който едва ли би отговорил някой. Но, историята харесва да се надсмива. Често пъти добре потулени тайни внезап-но излизат наяве.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, от решаване на множеството проблеми по-следвали тази невиждана в световната история авария, Беларуско-то, Руското и Украинското Министерства за Чернобилските Дела, Аварийни Случаи и Здраве, заедно с Европейската Коми-сия или именно поради нея, в началото на 1996 проведоха в Минск, Белорусия, може би първата международна конференция посве-тена на тази глобална екологическа авария. Томът с проучвания и доклади, бе издаден светкавично и, към средата на годината вече бе върху работните маси на изследователите в много страни по света. Обемният том от над хиляда страници, съдържащ над 150 изследвания и разработки, не включва нито един доклад от българска страна. Нито един. Дали случайно ?

Едва ли...

Атласът представящ пораженията на заразявания с Цезий-137 от аварията, нарежда България на шесто място подир Беларус, Русия, Украйна, Швеция, Финландия, при което 2-8% от общото замърсяване на Европа се пада на българската страна.

 

ПРЕЗ ЛЯТОТО на 1981, приливът на планктон край бреговете на Българското Причерноморие бе изключително тежък и, жесток.

В курортите чужденците се шегуваха, като сравняваха България с Хаваите. Извършените замервания показаха многократно завишаване на нормалния радиоактивен фон на водата, за по-малко от една седмица време. Дали това не бе първият сигнал, че в Чернобил не всичко е наред? Не зная. Но съм убеден, че това бе една от причините съответния инспектор при РИОПС - Варна, да бъде отстранен само една година по-късно.

На Балканите точността никога не е чаровна...

1997.

  СЛЕДВА                     НАЧАЛО