НЯКОЙ СИ, обучавайки се в стрелба с лък,

Застанал пред целта в ръка с две стрели.

Неговият Наставник веднага отбелязал:

- Наивнико, не готви две стрели!

Надявайки се на Втората, ти безгрижно ще пропилееш Първата.

Всеки път считай, че Друг Изход Няма.

Затова следва да улучиш с една единствена стрела!

Но нима, стоейки пред Наставник,

Можеш да мислиш за небрежно обръщение с една от Стрелите,

Когато притежаваш само две?

О, не!

Дори сам да не подозираш своето невежество,

За него вече знае Твоят Учител.

Подобно наставление следва да се отнесе,

Към всяко едно занятие...

 

Кенко - Коси, Записки от Скука, ХIII-ти Век, Япония.

 

                                  СЛЕДВА                     НАЧАЛО