инж. Богомил Костов АВРАМОВ - ХЕМИ 

 1998

 

 

Никой няма патент върху Истината ...

                                          Джордж Сорос

                 No One has Exclusive Rights over the Truth ... 

                                         George Soross

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 Някой си ...

 Въведение  

 

 

ПЪРВО  

С изкорубен от влага показалец 

Големият Гър-Гър 

Чернобилски синдром 

Водата кмете, водата... 

Тогава човекът... 

Потопът започна 

Специалистите 

Инвазията 

И ракът е риба 

Quo Vadis  Варна? 

 

ВТОРО  

Всеобщото наследство на планетата 

Здравето на Океаните 

Между Сцила и Харибда 

Една срамна, срамна история... 

Скандални погреби 

Странната гибел на “Мария Бъколицас” 

Призраците никога не са самотни 

Радиоактивните отпадъци - в морето 

Случаят “Амоко Кадиз” 

Доза нефт за Антарктика 

Горчивият вкус на “Пустинна Буря” 

В интерес на консорциумите 

 

ТРЕТО  

Същността на нещата 

Онази океанска дупка 

Чисто и просто 

Новите шлагери - мотиви от стари опери 

Чернобил - моя любов 

Извънземното 

Обградените острови 

Екологическата Императива 

Пораженията 

Отговорът 

Изходът 

Екологическото наследство на България 

Когато горите изчезват 

Заключение  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

България без грим  

Черно Море без грим  

Европа без грим

Черноморска програма за околната среда  

Използвана литература  

 

С изключителното съдействие на:

ГС БАЛЧИК
ВОДНО СТОПАНСТВО - Варна
ГЕРИОЙЛ - Варна
ГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ГС СТАРО ОРЯХОВО
ГС ЛОНГОЗА
ГС ЦОНЕВО
ГС ТЕРВЕЛ
ГС СУВОРОВО
ГС ШЕРБА
ДЗИ - Варна
ЗЕБРА ЕАД - София
ИЗВОР ООД - Варна
МОНТАЖИ - Варна
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ - Варна
ОБРЕДИ - Варна
ПРИСТАНИЩЕ - Варна
РУД - Варна
 ФЕСТИВАЛЕН ЦЕНТЪР - Варна
ЧОИ ООД - Варна

 

 

© ОКЕАН ПРЕС - Варна, България

© Богомил Костов АВРАМОВ - ХЕМИ, Автор

© Чукачев, Илюстрация

 Текстът, оформлението, дизайнът, съдържанието, илюстрациите и техния подбор, се покрива от Закон за Авторското Право на Република България и, отговаря на съответните международни конвенции на които е страна Република България и на международните стандарти. Те не могат да бъдат репродуцирани или използвани по никакъв начин; нито графично, нито електронно, нито механично, нито чрез фотокопиране, препечатване или запис, или по някакъв друг авангарден начин; без писмено разрешение на книгоиздателя.